Njoftim / Informacion mbi HSK- Apeli MAJ 2017

Ky testim, mundeson perfitimin e bursave te plota Universitare (Bachelor, Master, P.H.D) te cilat ofrohen nga qeveria Kineze per studente te huaj.
Apeli i radhes do te jete ne date 20 Maj 2017 dhe regjistrimi duhet te kryhet brenda dates 23 Prill 2017.

Dokumentacioni i nevojshem per tu regjistruar:

1. Fotokopje e pasaportes ose e kartes se identitetit
2. Mandati i pageses (do te kryhet ne banke dhe kopja e mandatit sillet diten e regjistrimit prane Institutit)

Diten e zhvillimit te provimit personi duhet te kete me vete pasaporten ose karten e identitetit me te cilen eshte regjistruar. Ky dokument te jete me afat te vlefshem dhe te mos i kete kaluar data e skadimit. Provimi zhvillohet vetem me lapsa 2B, te cilet do ju jepen nga stafi i pedagogeve diten e provimit. Asnje model tjeter lapsi ose stilolapsi nuk eshte i vlefshem pasi nuk mund te korigjohet me pas nga aparaturat ne Kine.

Pagesat per zhvillimin e provimit HSK do te jene si me poshte:

HSK 1 – 1500 leke
HSK 2 – 2200 leke
HSK 3 – 3000 leke
HSK 4 – 3700 leke
HSK 5 – 4400 leke
HSK 6 – 5200 leke
HSKK – 3000 leke