Delegacioni i anëtarëve të bordit nga BFUS (05.04.2016)

1530276501_tmp_DSC_0421 1530276594_tmp_DSC_0418 1530276672_tmp_DSC_0416 1530276757_tmp_DSC_0410 1530277065_tmp_DSC_0396 1530277131_tmp_DSC_0392 1530277174_tmp_DSC_0383 1530277225_tmp_DSC_0381 1530277297_tmp_DSC_0379 1530277347_tmp_DSC_0376 1530277420_tmp_DSC_0364
<
>