Njoftim mbi shtyrjen e afatit të dorëzimit të abstrakteve dhe zhvillimin e Konferencës e I-rë Ndërkombëtare “Chinese Language, Philosophy and Business”.

Ju njoftojmë se Konferenca “Chinese Language, Philosophy and Business”, do të zhvillohet në datën 16-17 Nëntor 2023. 

  1. Me prezencë fizike në Institutin Konfuci në Universitetin e Tiranës, Tiranë 

Afati i dorëzimit të abstrakteve do të shtyhet për në datën 1 Tetor 2023.   

*Data të rëndësishme:  

-Dorëzimi i abstraktit: 1 tetor 2023  

-Njoftimi për pranim: 16 tetor 2023  

-Dorëzimi i plotë: 1 dhjetor 2023  

Orari i konferencës: 16-17 nëntor 2023  

Vendi i Konferencës: Aula Magna  

Qyteti: Tiranë, Shqipëri  

Për të interesuarit, mund të gjeni më shumë informacion në faqen tonë të internetit www.ciut.edu.al ose të na kontaktoni në adresën e emailit: [email protected]  

Faleminderit për mirëkuptimin,