REGJISTRIM PËR TESTIN HSK/HSKK

Ju njoftojmë se testi HSK dhe HSKK (të të gjitha niveleve) do të zhvillohet me datë 20/03/2021. Të gjithë studentët që duhan të japin testin e HSK dhe HSKK, kanë