Intervista CRI në Kinë (12.12.2016)

1530272982_tmp_IMG_3822 1530273019_tmp_IMG_3818 1530273047_tmp_IMG_3811 1530273071_tmp_IMG_3802 1530273098_tmp_IMG_3797 1530273125_tmp_IMG_3785 1530273146_tmp_IMG_3782 1530273165_tmp_IMG_3781 1530273602_tmp_IMG_3779 1530273644_tmp_IMG_3774 1530273662_tmp_IMG_3769 1530273683_tmp_IMG_3767 1530273702_tmp_IMG_3746
<
>