Njoftim

Studentët që kanë dhënë provimin HSK/HSKK me datë 02.12.2018 ju lutemi, të paraqiteni për të tërhequr çertifikatat. 

Liri Bejo
Kevin Salobehaj
Erald Baze
Chen Shuo
Etleva Pillati
Amanda Stafuka
Steljan Alia
Tea Dervishi Selmani