Tan Xiao

Tan Xiao, është ndjekse e stilit Yang Taijiquan (mbajtëse e brezit të 7-të), Instruktore e Certifikuar nga Kolegji Gan En Taiji në Kinë, si instruktore e stilit Chen dhe Yang Taijiquan.

CLOSE
CLOSE

CIUT