Znj. Liu Yafen

Znj. Liu Yafen, ka përfunduar studimet Master për “Mësimdhënia e gjuhës kineze si gjuhë e huaj” (TCFL), në Universitetin e Yunnan. Ajo ka gjashtë vjet bazë të të mësuarit profesional në TCFL dhe pesë vjet përvojë mësimore në gjuhën kineze si gjuhë e huaj. Që nga viti 2017, ajo ka shërbyer si mësuese e gjuhës kineze në shkollat fillore, e mesme dhe e lartë dhe është e mirë në mësimdhënien fonetike dhe gramatikore. Aktualisht, që prej 16 Janarit 2022, ajo punon si lektore e gjuhës dhe kulturës kineze në Institutin Konfuci në Universitetin e Tiranës.

CLOSE
CLOSE

CIUT