Regjistrimet në kursin e gjuhës dhe kulturës Kineze pranë Institutit Konfuci-UT për vitin akademik 2019-2020 (Semestri i parë)

Të gjithë të interesuarit, regjistrimet në kursin e gjuhës dhe kulturës Kineze pranë Institutit Konfuci-UT për vitin akademik 2019-2020 (Semestri i parë), nisin me 10 Shtator- 14 Tetor 2019. Regjistrimi kryhet online në faqen tonë ciut.edu.al