Njoftim : Konfuci-UT për vitin akademik 2021-2022 (Semestri i parë)

Regjistrimet në kursin e gjuhës dhe kulturës Kineze pranë Institutit
Konfuci-UT për vitin akademik 2021-2022 (Semestri i parë)
 njoftojmë që me datë 01/09/2021- 10/10/2021 hapen
regjistrimet (në auditor ose online, sipas udhëzimeve në vijim nga UT
dhe MASR). Kurset nisin pas datës 17/10/2021. Regjistrimi duhet të
bëhet nga të gjithë studentët (të të gjitha niveleve) dhe është
online në faqen tonë www.ciut.edu.al [1]. Për të kryer regjistrimin
klikoni KËTU