“Testi HSK/HSKK rregullat dhe oraret”

HSK/HSKK Ju njoftojmë se testi HSK dhe HSKK (të të gjitha niveleve) do të zhvillohet me datë 12/07/2020, përkatësisht: – Për nivelet HSK 1, HSK 3, HSK 5 – testi do të zhvillohet në orën 13:30. – Për nivelet HSK 2 dhe HSK 4 – testi do të zhvillohet në orën 09:00. – Për nivelin HSKK – testi do të zhvillohet në orën 16:30. Bashkëngjitur në foto do të gjeni orën dhe klasën ku do të zhvillohet testi, përkatësisht sipas niveleve, gjithashtu dhe rregullat udhëzese për parandalimin e përhapjes së COVID-19, sipas Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Suksese!!